Mikroindustri – en ekonomisk terminologi

Inom mikroekonomi är en ekonomisk verksamhet en kedja av närliggande industrier vars produkter, tjänster eller råvaror utgör en närliggande resursgrupp. Till exempel skulle man hänvisa till bilindustrin som en produkt av bilindustrin. När man handlar inom en mikroindustri blir det nödvändigt för en att undersöka förhållandet mellan mikroindustrin och den totala ekonomin. Denna studie kommer att titta på den totala ekonomin för att avgöra om den påverkas av mikroindustrin. Det kommer också att vara viktigt att beakta de andra industrierna inom mikroindustrin.

En industri måste alltid ha en viss konkurrens. Ju mer konkurrens det finns, desto bättre är det för denna industri eftersom det innebär fler konsumenter och en bättre chans att gå med vinst. Detsamma gäller för ett lands ekonomi. Om det finns för många industrier innebär det att konkurrensen är mindre, vilket leder till produkter av lägre kvalitet. Det leder också till arbetslöshet. För att ett lands ekonomi ska fungera korrekt måste den ha en balans mellan industrier. För att göra det måste det faktiskt finnas en balans mellan alla industrier i landet.

Konjunktur och teorier

I mikroekonomi finns det en ekonomisk teori som kallas lagen om efterfrågan, som hänvisar till en kedja av logik som gäller för alla typer av industri, inklusive en konjunkturcykel. Denna lag kan också tillämpas på ett lands ekonomi. I själva verket förklarar denna teori varför vissa länder tenderar att utmärka sig ekonomiskt medan andra kämpar. När ett land har för många branscher tenderar det att dra nytta av de mindre industrierna, vilket är anledningen till att storleken på alla branscher kan påverka den totala ekonomin. Storleken på varje industri bör beaktas vid fastställandet av hur bra den gör jämfört med andra branscher. En liten industri kanske kan tillhandahålla varor och tjänster som är billigare eller åtminstone billigare än en större industri. Ett stort företag kanske dock inte kan erbjuda samma kvalitet varor och tjänster som ett litet företag. Storleken på en bransch bör också beaktas vid analys av hur väl branschen presterar.

En annan faktor när man bestämmer hur väl en bransch presterar är branschens storlek. Vissa branscher kan vara mycket stora och framgångsrika medan vissa är mycket mindre. Om den större industrin kan bli mycket framgångsrik kan det vara möjligt att den mindre och framgångsrika industrin inte kommer att kunna konkurrera med den. Det finns två olika sätt på vilka ett litet företag kan växa utan en stor framgång. Vissa branscher har en konjunkturcykel där deras cykel är en mycket enkel process. Dessa branscher har cykler som förekommer naturligt, vilket innebär att konjunkturen kan förändras med tiden, medan industrier som förändras över tiden vanligtvis har en relativt förutsägbar branschcykel.

Det finns andra branscher som har en mycket lång eller mycket kort konjunkturcykel; Dessa industrier kommer inte att kunna göra en tillräckligt stor vinst för att förbli konkurrenskraftiga i den totala ekonomin. Till exempel finns det branscher där industrier brukar tjäna pengar snabbt och sedan förlora pengar snabbt; Om dessa industrier inte kan upprätthålla en konsekvent tillväxt i ekonomin, kan det ta lång tid för dem att hitta en nisch i den totala ekonomin. På det hela taget kommer den konjunkturcykel som ekonomin upplever i en viss bransch att bero på branschens natur. En industri kan påverkas av många saker; Det finns dock vissa branscher som har vissa egenskaper som påverkar deras tillväxt och deras förmåga att upprätthålla en konsekvent lönsamhetsnivå i den totala ekonomin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *