Serietillverkning

Svensk industri består både av produktion och förädling. Det är den sektor som är överlägset störst gällande export och även utifrån antal anställda. Svensk ekonomi är alltså mycket beroende av industriföretagen, både storföretagen och de mindre. Företagen kan självklart kategoriseras på olika sätt men på Wikipedia delas de in i följande kategorier:

Svensk gummiindustri

En av de mindre branscherna inom svensk industri men med ett par nationella och internationella aktörer. Bland annat fanns länge Goodyear representerat via dotterbolaget Goodyear Gummifabrik som hade tillverkning mellan 1939 och 1982. Som mest var det 1400 anställda vid fabriken i Norrköping. En fabrik som däremot fortfarande levererar är Gislaved Gummi som har ca 300 anställda.

Svensk metallindustri

Det är framförallt inom metallindustrin och verkstadsindustrin som de stora företagen hittas. Svensk metallindustri består bland annat av Atlas Copco, Boliden och Sandvik. Boliden har fokus på prospektering, smältning, gruvbrytning och andra områden som innebär första steget innan förädling av råvarorna sker. Utöver gruvdrift sker även en mycket stor återvinning av metaller i deras fabrik. Bland annat bearbetar företaget guld, silver och bly. Man satsar även mycket på att utveckla industriell energivärme.

Svensk skogsindustri

Svenska skogsindustrin har alltid varit en stor exportbransch. Idag bidrar skogen både med virke, energi och massatillverkning. Bland de största företagen inom denna kategori hittas exempelvis SCA som har över 2,6 miljoner hektar i Sverige. Ungefär 5 500 personer jobbar på företaget i Sverige. Andra stora företag är Stora Enso, Billerud Korsnäs, Holmen, Moelven och Sveaskog.

Svensk verkstadsindustri

Inom verkstadsindustrin hittas allt från gjuterier och fordonstillverkare till tillverkare av industriutrustning. Inom fordonstillverkare hittas framförallt Volvo, Volvo personvagnar och Scania. Det är även tre av de företagen i Sverige med flesta anställda. Ett annat känt märke är Ockelbo (skotrar) vilka däremot lagt ner tillverkningen. Fordonsindustrin är den största grenen om man ser på exporten till andra länder. Men även övriga delar inom verkstadsindustrin är stor. Här kan bland annat Sandvik AB nämnas som är en av de världsledande företagen inom stålbearbetning. Här tillverkas verktyg, maskiner och olika tekniska lösningar för gruvdrift, bergborrning, rivning m.m.

Svensk textilindustri

En industri som verkligen ändrats sedan 60-talet är textilindustrin. Då var den mycket stor men sedan dess har branschen ändrats i och med att produktionen framförallt flyttats till så kallade låglöneländer. Däremot är Sverige fortfarande stora (i förhållande till befolkningsmängd) på design, mode och att skapa starka varumärken inom området.