Vad är vårdbemanning?

Vad är vårdbemanning och hur fungerar det? Enkelt förklarat är det ett sätt att jobba på för den som har någon form av behörighet inom vården, så som läkare eller sjuksköterska. Det är också ett alternativ för vårdinrättningar som har behov av personal men där det av någon anledning inte fungerar med en vanlig anställning. Läs mer om begreppet och vad det innebär här.

Om vårdbemanning

Vårdbemanning kan verka invecklat och krångligt men i själva verket är det ganska enkelt. Det hela fungerar genom att det finns bemanningsföretag inom vårdsektorn, som anställer och hyr ut olika typer av kompetenser, så som:

 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter

Det kan ses som en annorlunda anställningsform och ett annorlunda sätt att rekrytera.

Så fungerar det

Hur fungerar då vårdbemanning i praktiken? Nedan följer kort info för både vårdutbildade samt för vårdinrättningar.

För vårdutbildade
För läkare, sjuksköterskor och andra vårdutbildade finns alltså möjlighet att arbeta inom vårdbemanning, i stället för att ha en fast anställning. För att kunna jobba på det viset behövs förstås en registrering hos ett bemanningsföretag och efter det finns möjlighet att själv välja önskade uppdrag. Uppdragen är väldigt varierande – dom finns på olika platser och har olika omfattning.

Den behöriga hoppar kort och gott in och arbetar där och när det behövs, för att fylla ut luckor som uppstått av olika anledningar. Arbetssättet är flexibelt i och med att konsulten, som det kallas, själv väljer sina uppdrag. Behoven och efterfrågan inom vården är för det mesta stor och därmed finns goda chanser att jobba mycket för den som vill det.

Det går även att jobba inom vårdbemanning som extraknäck, vid sidan av en fast anställning, eftersom det inte finns några krav kring hur många arbetstimmar som måste göras – eller när.

För vårdinrättningar
Vårdinrättningar, så som hälsocentraler, sjukhus och privata kliniker, har ofta ett stort behov av personal och det är inte alltid det finns möjlighet att anställa. Det kan till exempel bero på att det är svårt att hitta någon med rätt kompetens eller för att en plats bara behöver fyllas tillfälligt – till exempel under en rekryteringsprocess.

Bland annat i sådana lägen kan vårdbemanning komma väl till pass – då det alltså går att hyra exempelvis en läkare med en specifik kompetens, både under kortare och längre perioder.

Då har du behov av plåtbearbetningsmaskiner

Plåtbearbetningsmaskiner är helt enkelt vad det låter som. Det är alltså maskiner som på något sätt bearbetar plåt vilket man kan göra på olika sätt. Det finns därmed en uppsjö av olika maskiner för metall- och plåtbearbetning. Dessutom finns det olika slags tillbehör och verktyg som passar till dessa maskiner och vad ni ska utföra. Dessa maskiner används främst inom verkstäder och industrier.

Olika typer av plåtbearbetningsmaskiner

Som vi redan nämnt finns det en mängd olika typer av plåtbearbetningsmaskiner. Det gäller därför att hitta det som är den bästa lösningen för just ert företag och era produkter. Inom denna kategori finns bland annat maskiner för:

 • Bockning. Bockning innebär att plåten bearbetas till en viss form, en så kallad bockning. Det finns olika typer av bockningsmaskiner som till exempel stansmaskin, profilbockningsmaskin som antingen kan vara mekanisk eller hydraulisk, plåtvikningsmaskin och profilbockningsmaskin. Den sistnämnda kan också användas för att böja olika slags rörföremål och har en hög precisionskvalitet.
 • Kantvikning/kantpressning. Denna plåtbearbetningsmaskin använder spänning och kompression för att skapa produkterna genom att vika och böja materialet. Detta görs med hjälp av en maskin som oftast kallas för kantmaskin eller plåtbockningsmaskin men också plåtvikningsmaskin eller kantvik. Kärt barn har många namn. Kantpressning är ofta en viktig del för att slutligen kunna leverera en komplett produkt i plåt.
 • Stansning. Stansning är en väldigt effektiv och mångsidig metod för att bearbeta tunn plåt.
 • Pressning. Det finns olika slags pressar där de tre vanligaste är mekaniska, hydrauliska eller mekaniska med servoteknik. En hydraulisk press används för djupare och mer komplicerade stansningar än en mekanisk sådan.
 • Svetsning. Det finns även olika typer av svetsningar, nämligen både manuell och robotsvetsning. Genom att anpassa svetsningen utifrån era individuella förutsättningar kan man få det slutresultat precis som man vill.
 • Skärning. Det finns olika typer av plåtskärningsmetoder. Det kan vara allt från laser- och rörlaserskärning till vatten-, gas- och plasmaskärning samt slittning. De olika skärningsmetoderna har både sina för- och nackdelar. Vilken som passar bäst beror bland annat på plåtens tjocklek och kvalitet. Den metod för maskinbearbetning som passar just er bäst kan företaget som säljer maskinerna hjälpa till med.

Tre olika överfallslarm som används i butik

Överfallslarm är vanligt förekommande i olika typer av butiker. Det ger en ökad säkerhet och en ökad trygghet för dom som arbetar eftersom man kan larma både snabbt och diskret ifall man utsätts för ett brott. Bara vetskapen om att larmet finns ger för många en omedelbar trygghetskänsla vilket kan vara nog så viktigt för arbetsmiljön. Läs mer om olika typer av överfallslarm som används i butik här.

Bärbart överfallslarm

Ett bärbart överfallslarm är precis vad det låter som – ett larm som anställda kan bära med sig under arbetspassets gång. Det kan till exempel fästas i byxan eller bäras i en ficka så att själva alarmknappen är tillgänglig oavsett var i lokalen man befinner sig. Detta kan vara särskilt bra vid ensamarbete och där man rör sig runt i butiken, till exempel för att fylla på varor och liknande.

Fast larmknapp i överfallslarm

Ett annat vanligt alternativ när det gäller överfallslarm i butik är att det finns en fast installerad knapp någonstans i lokalen. Exakt var knappen bör placeras avgörs av flera faktorer, till exempel på vad det är för typ av butik och vilken typ av varor som säljs, om personalen jobbar ensamma eller tillsammans och så vidare. Två vanliga placeringar är:

 • I nära anslutning till kassan, till exempel under kassadisken
 • I ett personalutrymme

Om ett överfallslarm är placerat under kassadisken eller på någon annan lämplig plats i närheten av kassan, vilket troligen också är det vanligaste, så är det enkelt för personal som utsätts för brott, så som rån, att larma. Det faktum att man kan larma diskret, i bästa fall utan att gärningspersonen ens märker något, har flera fördelar. Framför allt kan hjälp skickas till platsen snabbt, utan att personen vet om det, och där med finns också en större chans för ett gripande och att brottet kan utredas på ett bra sätt.

Men det kan också kännas skönt att kunna larma utan att det vare sig hörs eller syns om situationen är hotfull.

Kameraövervakning

Kameraövervakning är förvisso inget överfallslarm i sig – men kan användas som komplement för att skapa en tryggare arbetsmiljö för anställda som arbetar i butik. Tillsammans med ett överfallslarm får man ett bra system som är bra både för att förebygga brott – och i värsta fall för att utreda ett om det någonsin skulle behövas.