Vad är vårdbemanning?

Vad är vårdbemanning och hur fungerar det? Enkelt förklarat är det ett sätt att jobba på för den som har någon form av behörighet inom vården, så som läkare eller sjuksköterska. Det är också ett alternativ för vårdinrättningar som har behov av personal men där det av någon anledning inte fungerar med en vanlig anställning. Läs mer om begreppet och vad det innebär här.

Om vårdbemanning

Vårdbemanning kan verka invecklat och krångligt men i själva verket är det ganska enkelt. Det hela fungerar genom att det finns bemanningsföretag inom vårdsektorn, som anställer och hyr ut olika typer av kompetenser, så som:

  • Läkare
  • Sjuksköterskor
  • Psykologer
  • Fysioterapeuter

Det kan ses som en annorlunda anställningsform och ett annorlunda sätt att rekrytera.

Så fungerar det

Hur fungerar då vårdbemanning i praktiken? Nedan följer kort info för både vårdutbildade samt för vårdinrättningar.

För vårdutbildade
För läkare, sjuksköterskor och andra vårdutbildade finns alltså möjlighet att arbeta inom vårdbemanning, i stället för att ha en fast anställning. För att kunna jobba på det viset behövs förstås en registrering hos ett bemanningsföretag och efter det finns möjlighet att själv välja önskade uppdrag. Uppdragen är väldigt varierande – dom finns på olika platser och har olika omfattning.

Den behöriga hoppar kort och gott in och arbetar där och när det behövs, för att fylla ut luckor som uppstått av olika anledningar. Arbetssättet är flexibelt i och med att konsulten, som det kallas, själv väljer sina uppdrag. Behoven och efterfrågan inom vården är för det mesta stor och därmed finns goda chanser att jobba mycket för den som vill det.

Det går även att jobba inom vårdbemanning som extraknäck, vid sidan av en fast anställning, eftersom det inte finns några krav kring hur många arbetstimmar som måste göras – eller när.

För vårdinrättningar
Vårdinrättningar, så som hälsocentraler, sjukhus och privata kliniker, har ofta ett stort behov av personal och det är inte alltid det finns möjlighet att anställa. Det kan till exempel bero på att det är svårt att hitta någon med rätt kompetens eller för att en plats bara behöver fyllas tillfälligt – till exempel under en rekryteringsprocess.

Bland annat i sådana lägen kan vårdbemanning komma väl till pass – då det alltså går att hyra exempelvis en läkare med en specifik kompetens, både under kortare och längre perioder.