Tre olika överfallslarm som används i butik

Överfallslarm är vanligt förekommande i olika typer av butiker. Det ger en ökad säkerhet och en ökad trygghet för dom som arbetar eftersom man kan larma både snabbt och diskret ifall man utsätts för ett brott. Bara vetskapen om att larmet finns ger för många en omedelbar trygghetskänsla vilket kan vara nog så viktigt för arbetsmiljön. Läs mer om olika typer av överfallslarm som används i butik här.

Bärbart överfallslarm

Ett bärbart överfallslarm är precis vad det låter som – ett larm som anställda kan bära med sig under arbetspassets gång. Det kan till exempel fästas i byxan eller bäras i en ficka så att själva alarmknappen är tillgänglig oavsett var i lokalen man befinner sig. Detta kan vara särskilt bra vid ensamarbete och där man rör sig runt i butiken, till exempel för att fylla på varor och liknande.

Fast larmknapp i överfallslarm

Ett annat vanligt alternativ när det gäller överfallslarm i butik är att det finns en fast installerad knapp någonstans i lokalen. Exakt var knappen bör placeras avgörs av flera faktorer, till exempel på vad det är för typ av butik och vilken typ av varor som säljs, om personalen jobbar ensamma eller tillsammans och så vidare. Två vanliga placeringar är:

  • I nära anslutning till kassan, till exempel under kassadisken
  • I ett personalutrymme

Om ett överfallslarm är placerat under kassadisken eller på någon annan lämplig plats i närheten av kassan, vilket troligen också är det vanligaste, så är det enkelt för personal som utsätts för brott, så som rån, att larma. Det faktum att man kan larma diskret, i bästa fall utan att gärningspersonen ens märker något, har flera fördelar. Framför allt kan hjälp skickas till platsen snabbt, utan att personen vet om det, och där med finns också en större chans för ett gripande och att brottet kan utredas på ett bra sätt.

Men det kan också kännas skönt att kunna larma utan att det vare sig hörs eller syns om situationen är hotfull.

Kameraövervakning

Kameraövervakning är förvisso inget överfallslarm i sig – men kan användas som komplement för att skapa en tryggare arbetsmiljö för anställda som arbetar i butik. Tillsammans med ett överfallslarm får man ett bra system som är bra både för att förebygga brott – och i värsta fall för att utreda ett om det någonsin skulle behövas.