Vad är innovationsradet.se?

Innovationsradet.se är en webbplats som handlar om Innovationsrådet. Här finns information kring det före detta rådets syfte, samt den fortsatta verksamheten med ett nytt Innovationsråd.

Innovationsrådet enligt innovationsradet.se

Målet för rådet var att skapa en miljö för ökad kunskap samt innovationer inom offentlig verksamhet. Bland annat ville man att aktörer skulle jobba utifrån följande principer:

 • Vilka tjänster man kan erbjuda
 • Vilka behov som finns
 • Hur särskilda förutsättningar ser ut för respektive aktör.

Tanker var att dessa principer skulle ligga till grund för nya bestämmelser, som i längden skulle förbättra innovationsarbetet i de offentliga verksamheterna. På innovationsradet.se kan man läsa mer om detta.

Det nya Innovationsrådet

På regeringens hemsida, som länkas från innovationsradet.se, finns en artikel som heter ”Här är mina nya innovationsrådgivare”, med statsminister Stefan Löfven som avsändare. Här skrivs det om det nya nationella innovationsrådet som ett sätt att bryta en negativ utveckling vad gäller saker som produktivitetstillväxt, tillväxt per capita och kompetensutbud.

Jobbstrategin

I artikeln tas regeringens jobbstrategi upp, och vilka insatser som är en del av den.

 1. Investeringar för framtiden. Stefan Löfven skriver att investeringstakten i Sverige minskat under de senaste åren. Här understryks de privata investeringarna som särskilt viktiga att stödja. För att Sverige ska ha en fortsatt god konkurrenskraft ska insatser göras i bostäder, forskning, klimatet och i infrastruktur.
 2. Fler och växande företag. Nummer två bland insatserna i jobbstrategin kallas för Fler och växande företag. Här skriver regeringen att en aktiv näringspolitik och samverkan krävs, och att innovationskedjan ska stärkas för att underlätta vägen från idé till slutprodukt.
 3. Den tredje insatsen handlar om investeringar i skola, universitet och vuxenutbildning. Regeringen menar att Sverige har en hög arbetslöshet, samtidigt som många arbetsgivare har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till sina tjänster.

Vilka sitter i det nya Innovationsrådet?

År 2015 tog tio personer plats som ledamöter i rådet:

 • Mengmeng Du
 • Pam fredman
 • Ola Asplund
 • Darja Isaksson
 • Karl-Henrik Sundström
 • Hans Vesterberg
 • Jane Walerud
 • Carola Öberg
 • Charles Edquist
 • Johan Rockström

Ledamöterna arbetar tillsammans med statsråden Magdalena Andersson, Helene Hellmark Knutsson, Åsa Romson och Mikael Damberg. Ordförande är statsminister Stefan Löfven. Idag är innovationsradet.se en webbplats som drivs av en SEO-byrå, för att visa hur man kan arbeta med just SEO på ett innovativt och effektivt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *